ОБУЧЕНИЕ

 

Обучението е подходящо за всички видове организации. Нашата цел е да запознаем служителите с основни понятия в счетоводството и нормативната база, както и подготовката и оформлението на нужната за функционирането на всяка една компания документация. 

 

За улеснение на нашите клиенти сме разработили различни типове модули на обучение, които са следните:

 

Модул I

• Счетоводна документация, основни счетоводни понятия, Основи на счетоводството

 

Модул II

• Работа със счетоводен софтуер;

• Изработка на сметкопланове;

• ТРЗ, Личен Състав и счетоводна практика

 

Модул III

• Годишни отчети, срокове за подаване, тълкуване на годишни отчети, изготвяне на годишни декларации, заявления;

• Разработване на нормативни казуси.

 

 Модул IV

• Отношения с НАП;

• Отношения с НОИ;

• Отношения с Инспекция по труда;

• Данъчно облагане;

• Одит.

АКТУАЛНО