Цените за счетоводните услуги се определят индивидуално. Те са в зависимост от документооборота, броя наети лица, сферата на дейност на фирмата и др.
Ако имате въпроси изпратете вашето запитване:
Име на фирмата:
Правна форма:
Лице за контакт:
Позиция:
E-mail:
Телефон:
Описание на дейността на фирмата:
Износ:
Внос:
Брой обекти:
Приблизителен месечен брой документи:
Брой на персонала(осигурявани лица):
Регистрация по ЗДДС:
Регистрация по Закона за акцизите:
Граждански договори:
Въпроси/Пояснения:
Моля въведете
посочения код :

АКТУАЛНО